MENU
Banner

[Poster] Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย

Traffy Transit

Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย เป็นแอปพลิเคชั่นแสดงตำแหน่งรถและเวลาถึงจุดหมาย สำหรับงานขนส่ง เช่น รถรับส่งพนักงาน/นักเรียน หรือรถขนส่งสาธารณะ พร้อมตรวจรับพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เหมาะสม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

Cinque Terre
[TH] Traffy Transit
Cinque Terre
[EN] Traffy Transit
Traffy Transit ระบบทำนายเวลารถเข้าป้าย Traffy Smart City

วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2562 12:00