MENU
Banner

Tag "Traffy"

thumbnail

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
thumbnail

มาแล้ว! Your Digital Life Podcast EP.2 | Traffy City Platform แพลตฟอร์มแก้ปัญหาเมืองสุดสมาร์ท

Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast จากเนคเทค-สวทช. ตอนที่ 2 มากับเรื่องราวของ Traffy City Platform แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาเมืองสุดสมาร์ท
thumbnail

[Hall of Fame] Traffy Waste คว้ารางวัล Merits Award เวที APICTA Awards 2019

[Hall of Fame] Traffy Waste คว้ารางวัล Merits Award เวที APICTA Awards 2019
thumbnail

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

ผลงาน Thai School Lunch และ Traffy Waste คว้า 2 รางวัล จาก TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว