เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


ศึกษานโยบายเทคโนโลยี
ECTI และดัชนีสังคม
สารสนเทศ


ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ECTI

 

 

 

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล | เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |


            กลุ่มงาน (Program)


           

 

 

 

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน IT Digest
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าว/กิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

[ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิกที่นี่]

21-22 พฤศจิกายน 2546
งานสัมมนาฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย
ณ มวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท จ.สระบุรี


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน
รวมถึงการ
เรียนรู้การทำงาน ร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานต่อไป โดยได้เชิญวิทยากร
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาบรรยายและให้ความรู้และ
จัดกิจกรรมต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ

 
ภาพแสดงเส้นตรง

คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์สรรสาร (บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ)  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ภาษิต (บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซต์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ NECTEC's Courseware (เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไทยสาร (ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทรูฮิต (ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยและสารบัญเว็บไทย)

ภาพแสดงเส้นตรง

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล | เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |

Last Update: 2006/03
Comments & suggestions regarding this web site please contact: Tel: 0-2644-8150-9 ต่อ 624

For more information, please contact: info-pld@nectec.or.th


Policy and Legal Development Division
Copyright ฉ 2002 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.