:: Sansarn Search ::
:: กลุ่มงาน (Program) ::
 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
  เลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  ศึกษานโยบายเทคโนโลยี
ECTI และดัชนีสังคม
สารสนเทศ
 
 

ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ECTI

 
 
อ่าน IT Digest คลิกที่นี่
 
Emergency Thai.NET
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)
ศูนย์รวม Software ในไทย
ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
เล่นเน็ตอย่างไร ให้สนุก ปลอดภัย และได้สาระ
 
   
  Emergency Thai.NET
   
 
      :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  
             
        การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2549 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อ่านต่อnew
 
             
        ขอเชิญเข้าร่วม การเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง "e-Commerce กับช่องทางการชำระเงินในรูปแบบใหม่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2549 ณ ห้องศรีจันทีร์ 1 ชั้น 4 โรงเรทเจริญธานี ปริ้นเซส เลขที่ 260 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น"
 ลงทะเบียน (ด่วนจำนวนจำกัด)
 
             
        โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษา
โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.00-13.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 คลิกที่นี่
 
             
       

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถาม
โครงการสำรวจตลาด ICT ของไทย พ.ศ.2548  คลิกที่นี่

 
           
 
 
    :: เอกสารที่น่าสนใจ ::  
           
      เอกสาร "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภาครัฐ"  
      PowerPoint รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ประจำปี 2548
 
      รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2548
 
     

เอกสารประกอบการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "RF-IDของไทย...ทำอย่างไรจึงไม่ตกขบวนรถ?”

 
         
      PowerPoint ประกอบการบรรยายงานสัมมนาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย
- ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
- ดร.พันอาจ ชัยรัตน์
 
      Thailand ICT Indicators 2005  
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2545 - 2549
 
      กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553
ของประเทศไทย
 
      เอกสาร "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลตอบแทนจาก
การลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ"
 
      เอกสารเผยแพร่ "ICT Uptake: 2004 Thailand in the Information
Age
 
      เอกสารเผยแพร่ "Thailand ICT Indicators Series I
October 2003"
 
 

บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ไป web สั้น ๆ ด้วยคีย์เวิร์ด
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซด์
เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล | เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |
Last Update: 2006/03
Comments & suggestions regarding this web site please contact: Tel: 0-2644-8150-9 ต่อ 624
For more information, please contact: info-pld@nectec.or.th


Policy and Legal Development Division
Copyright ฉ 2002 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.