หลักสูตร PLC and Industrial IoT Development

Facebook
Twitter
📣เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “PLC and Industrial IoT Development” เข้าถึงการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ PLC กับ IIoT
 
📌เรียนรู้การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมระบบอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบ Mechatronics และ Pneumatic เชื่อมโยงกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และเรียนรู้ระบบ IIoT และสามารถเชื่อมโยงการทำงานของ PLC กับ Industrial IoT ให้สามารถแสดงข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud) ผ่านระบบ MODBUS
📌ทดลองออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมกับชุด Industrial Automation Systems
🗓ระยะเวลาการจัดงาน: จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
📍สถานที่เรียน อาคาร Nectec Pilot Plant 5, สวทช. ปทุมธานี
📌สมัครได้เลยที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdDQIjMqhHDRN…/viewform
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
3. ผู้ให้บริการพัฒนาและออกแแบบระบบอัตโนมัติ
 
สิทธิพิเศษสำหรับการฝึกอบรม 2 ต่อ
ต่อที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนา Upskill Reskill ด้วยตนเอง หรือต้องการส่งบุคลากรมาพัฒนาความรู้ ความสามารถ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% (ตาม พรบ.กรมพัฒนฯ 2545)
ต่อที่ 2 สำหรับการสมัครสมาชิก SMC
Member SMC รับส่วนลด 5 % และการเข้ามา Workshop เครื่องมือ ฟรี!!! ตลอดการเป็นสมาชิก
สามารถศึกษารายละเอียดค่าสมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผ่านช่องทาง https://www.nectec.or.th/smc/services-membership/
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณรพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล 089-6665997, raphipong.chokrungitsaranukul@nectec.or.th
คุณขวัญชนก 02-5646900 ต่อ 2068, kwanchanok.has@ncr.nstda.or.th