อบรม Industrial Automation Training System

Facebook
Twitter
พลาดไม่ได้แล้ว‼️
อบรม Industrial Automation Training System ราคาพิเศษ (ลด50%) จาก 17,000 บาท เหลือเพียง 8,500 บาทเท่านั้น 
 • อบรมวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565
 • เรียนจบได้ไอเดียต่อยอดไป Industry 4.0
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่
👉🏻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจริยา กอสุขทวีคูณ Tel : 064 946 4492 Email : chariya.k@ncr.nstda.or.th
 
 

บทเรียนหลักสูตร Industrial Automation training systems

เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในเรื่องระบบการควบคุมระบบอัตโนมัติ และ สามารถประยุกต์ใช้งานและออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ การต่อยอด Automation ในระดับอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. Mechatronics & PLC
เรียนรู้การควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย programmable logic controller (PLC) ในอุตสาหกรรม

2. Robot Assembly systems
เรียน การใช้งานหุ่นยนต์และการสื่อสารในระบบอัตโนมัติ

3. SCADA & OEE (Overall Equipment Effectiveness) / Industrial Internet of Things (IIOT) เรียนรู้การใช้งาน SCADA แสดงผลและการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ (OEE)

เนื้อหาในหลักสูตร

1. Mechatronics & PLC-Install TwinCAT2

 • TCP/IP Communication
 • TwinCAT System manager
 • I/O Signal Testing
 • Introduction to TwnCAT PLC
 • Variable and Deciare
 • Basic PLC Programing
 • Basic Standard Library
 • Basic Programing IEC61131-3 Ladder
 • Sequence Programing for Pneumatics
 • Work shop Stan alone to Simulation Module
 • PLC Communication
 • Basic HMI

2. Robot Assembly systems

 • Introduction collaborative Robot
 • Teach pendant user interface
 • I/O control interface
 • Extension Modbus I/O config
 • Robot and PLC with Interface
 • Work shop Stan alone to Simulation Robot

3. SCADA & OEE(Overall Equipment Effectiveness) / IIOT

 • Overview เกี่ยวกับระบบ SCADA
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบ SCADA
 • เรียนรู้ Tool ON-OFF and Analog control สำหรับ SCADA
 • Design GUI และ link Tags บนระบบ SCADA
 • เรียนรู้ระบบ IIoT