SMC บรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

Facebook
Twitter
📌วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นักวิจัย SMC นำโดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน และทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) มาบรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในสาย AI และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
📌สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม สามารถติดตามหัวข้อฝึกอบรมและติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
🔺Tel : 0649464492 (คุณจริยา)
#SMC ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0