หลักสูตร Industrial Automation Training Systems หัวข้อ Integration of PLC with Industrial IOT

Facebook
Twitter
📌ตอบโจทย์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ กับหลักสูตร Industrial Automation Training Systems หัวข้อ Integration of PLC with Industrial IOT
.
ถ่ายทอดความรู้โดย นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม SMC NECTEC สวทช ที่มากประสบการณ์ สอนเชิงลึก เข้าใจง่าย เข้าถึงอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง
.
เรียนจบ ได้ไอเดีย ต่อยอด Industry 4.0
.
🗓อบรมวันที่ 22-23 กันยายน 2565
📍สถานที่เรียน อาคาร NECTEC PILOT PLANT สวทช จ.ปทุมธานี
💵ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท เปิดรับแค่ 20 ที่นั่ง เท่านั้น‼️
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
3. ผู้ให้บริการพัฒนาและออกแแบบระบบอัตโนมัติ
.
พิเศษสำหรับผู้ประกอบการและนิติบุคคลที่ต้องการพัฒนา Upskill Reskill ด้วยตนเอง หรือต้องการส่งบุคลากรมาพัฒนาความสามารถ
.
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% (ตาม พรบ.กรมพัฒนฯ 2545)
📌ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VU11uXitcVwcDbwZ9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-946-4492 ช่วงวันและเวลาทำการ