การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า – Motor Testing

ในแต่ละวันเราทุกคนจะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพัดลม เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ ลิฟท์ บันไดเลื่อน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีกระแสการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าถือเป็น ชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้ในระบบส่งกำลัง ดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ของพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า : มอเตอร์ไฟฟ้า

หัวใจหลักที่สำคัญของยานยนต์คือระบบขับเคลื่อนซึ่งยานยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมันมีเครื่องยนต์สันดาบภายในเป็นส่วนประกอบหลักของระบบ ในขณะที่ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มใช้งานเพิ่มมากขึ้นและเป็นอนาคตที่จะมาแทนที่ยานยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ยานยนต์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานดังนั้นระบบขับเคลื่อนจึงมีลักษณะแตกต่างออกไปจากระบบเดิม ระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้จากแบตเตอรี่ไปเป็นพลังงานกลในการหมุนล้อทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่และเบรกหยุดได้

3 เรื่องที่ต้องรู้!!! ก่อนดัดแปลงรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

อย่าเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ถ้าคุณยังไม่รู้ 3 เรื่องนี้
🚗 วิธีการดัดแปลงรถยนต์
🚗 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดแปลง
🚗 บริการจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

อบรมความรู้เบื้องต้นในการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟ้า

เปลี่ยนรถยนต์คันเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยตัวเอง สามารถทำได้จริงหรือ??!!! แล้วมีผลดีหรือผลเสียกับรถยนต์อย่างไรบ้าง??? ช้าก่อน หากยังไม่ได้ฟังงานนี้ คุณอาจจะพลาดอะไรไป!!!