Industrial Robots & Cobots

Facebook
Twitter

Industrial Robots & Cobots

ในโรงงานที่ต้องมีการทำงานกับวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้มีการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) มาประยุกต์ทำงานแทนคนงาน โดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถ หยิบ จับ ยก ของที่มีน้ำหนักมากได้ ทั้งยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แต่ในตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นไม่มีเครื่องมือสำหรับป้องกันการทำงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้เมื่อมีอะไรมากีดขวางแนวการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในงานที่ต้องทำงานร่วมกับคนอย่างใกล้ชิด

ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์หุ่นยนต์ให้สามารถทำงานร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น หุ่นยนต์ประเภทนี้เรียกว่า Collaborative Robots หรือ Cobots ที่มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในตัวหุ่นยนต์ให้สามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ทันทีเมื่อสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางแนวการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และ โดยปรกติหุ่นยนต์ประเภทนี้จะใช้ยกของน้ำหนักเบา ทำให้ถูกออกแบบให้ใช้แรงได้ไม่สูงนัก ดังนั้นถึงหุ่นยนต์จะชนสิ่งกีดขวางและอาจจะหยุดการเคลื่อนที่ช้าไปบ้าง แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ดังนั้น Cobots จึงเหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่หุ่นยนต์ต้องทำงานร่วมกับคนอย่างใกล้ชิดหรือยกของที่มีน้ำหนักไม่สูงมากนัก

Cobots ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้มากมาย ขึ้นกับขนาดน้ำหนักของชิ้นงานที่หุ่นยนต์ต้องยกได้ ระยะการทำงานของปลายแขนหุ่นยนต์ที่จะสามารถเอื้อมถึง องศาอิสระของแขนหุ่นยนต์ ระดับความปลอดภัยที่หุ่นยนต์ได้รับการติดตั้ง ซึ่งการเลือกใช้หุ่นยนต์ให้เหมาะกับการทำงาน นอกจากจะทำให้การใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับคนได้อย่างปลอดภัยแล้ว ยังมีผลกับเรื่องราคาของหุ่นยนต์ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ที่มีคุณสมบัติดีเกินไปในราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็น

นอกเหนือจาก Cobots ที่ติดตั้งใน Testbed อื่นๆ แล้ว SMC ยังมี Cobots อยู่อีก 7 ตัว จากหลายๆ บริษัทที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป และมีมือจับ Grippers มาตรฐานให้ทดสอบใช้งาน 3 รุ่น ซึ่ง Cobots เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้ทดสอบหรือพัฒนางานเฉพาะบางอย่าง เช่น การพัฒนา 3D Inspection Robot หรือ Robot Bin Picking เป็นต้น Cobots และ Grippers ที่มีใช้งานใน SMC ประกอบไปด้วยรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการใดมีโจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือต้องการทดสอบ Cobots สามารถสอบถามทีมนักวิจัยของศูนย์ SMC เพื่อหาโอกาสมาทดสอบใช้งาน Cobots หรือ แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยภาคธุรกิจของประเทศให้สามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์Thailand 4.0

 

Universal Robot รุ่น UR3e เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน รับน้ำหนักได้ 3kg ระยะแขน 500mm ความแม่นยำ ± 0.03 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 11.2 kg

Universal Robot รุ่น UR10e เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน รับน้ำหนักได้ 12.5kg ระยะแขน 1300mm ความแม่นยำ± 0.05 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 33.5 kg

ABB รุ่น GoFa CRB15000 เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน รับน้ำหนักได้ 5kg ระยะแขน 950mm ความแม่นยำ± 0.05 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 28 kg

ABBรุ่น YuMi  IRB 14000 เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน 2 แขน รับน้ำหนักได้ข้างละ 0.5kg  ระยะแขน 559mm ความแม่นยำ ± 0.02 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 38 kg

KUKA รุ่น LBR iiwa 7 R800 เป็นหุ่นยนต์ชนิด 7 แกน รับน้ำหนักได้ 7kg ระยะแขน 800mm ความแม่นยำ± 0.1 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 23.9 kg

DOBOT รุ่นCR5 เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน รับน้ำหนักได้ 5kg ระยะแขน 900mm ความแม่นยำ ± 0.02 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 25 kg

DOBOT รุ่น MG400 ชนิด 4 แกน รับน้ำหนักได้ 0.5kg ระยะแขน 440mm ความแม่นยำ± 0.05 mm หุ่นยนต์มีน้ำหนักตัว 8 kg

Robotiq รุ่น 2F-85 Adaptive Gripper ระยะเคลื่อนที่ปลายนิ้ว 85 mm แรงจับ 20-235 N รับน้ำหนักได้ 5 kg น้ำหนักตัว 0.9 kg

Robotiq รุ่น Hand-E ระยะเคลื่อนที่ปลายนิ้ว 50 mm แรงจับ 20-185 N รับน้ำหนักได้ 4.7 kg น้ำหนักตัว 1 kg

ONROBOT รุ่น  VGC10 Electric Vacuum Gripper แรงดูดสูงสุด  -0.810 bar รับน้ำหนักได้ 6 kg  น้ำหนักตัว 0.814 kg