ผลการค้นหา

Tag: เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว

พม. ร่วมกับ เนคเทค สวทช. มอบรางวัล Line Chatbot “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย พร้อมต่อยอดให้คนพิการใช้ชีวิตอิสระใช้ประโยชน์ได้จริง

Traffy Fondue ถูกนำมาต่อยอดเผยแพร่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม