ผลการค้นหา

Tag: แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข

[Hall of Fame] เนคเทครับโล่เกียรติคุณ “แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข” จาก สสส.

ขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อการพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน