ผลการค้นหา

Tag: ไอโอทีและระบบอัตโนมัติ

กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)

วิจัยพัฒนา รวมถึงให้บริการคำปรึกษา ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้าน IoT และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมของของประเทศ