ผลการค้นหา

Tag: HIL

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร