MENU
Banner

Tag "Application"

thumbnail

ผู้มีความเสี่ยง (PUI) เตรียมใช้ ! DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
thumbnail

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการวิจัยประยุกต์ทางการแพทย์
thumbnail

สยามคูโบต้า จับมือ เนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย

สยามคูโบต้า ร่วมกับเนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวภายใต้ชื่อ “KAS Crop Calendar application” เพื่อเป็นคลังความรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทย ในการทำการเกษตรได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน
thumbnail

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว