ผลการค้นหา

Tag: mueyeawards

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย สำหรับโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชื่นชมผลงาน ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอนสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย “โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย” ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ..ของโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มีดังนี้ ดังนี้ รางวัลที่ 1 น.ส.อรสา สุขสวัสดิ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลที่ 2 น.ส.จันทนา ไพรหอมรื่น จาก ร.ร. ขุนยวมวิทยา รางวัลที่ 3 น.ส.จามรี อภิวงศ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลชมเชย 4 รางวัล นายวีรศักดิ์ จันทร์ฟอง จาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21