ผลการค้นหา

Tag: netpietwiis

ไมโครชิปเล็กๆ กับ NETPIE กลายเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS

กิจกรรมวันเด็กเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันเด็ก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยนอกจากจะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังได้นำผลงานเครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS ที่พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์ม NETPIE มาร่วมจัดแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ และผู้เข้าชมงานได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการทำงานและประโยชน์จากการนำนวัตกรรม NETPIE ไปใช้จริง เครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS T-WiIS เป็นเครื่องวัดอุณภูมิต้นแบบที่นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม NETPIE มาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดกระทัดรัด โดยอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นถูกติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน แล้วติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ทราบอุณหภูมิของหลายๆ ที่ได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ตรงไหนของมุมโลก น้องๆ ทดลองใช้เครื่องวัดอุณภูมิ T-WiIS ภายในงาน เจ้าหน้าที่ได้เชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครองสัมผัสไมโครชิปและทดลองใช้เครื่องวัดอุณหภูมิต้นแบบ T-WiIS พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ห่างไกลกันทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ตึกสันติไมตรีหลังนอก (กรุงเทพฯ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปทุมธานี) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราม 6 (กรุงเทพฯ)