MENU
Banner

Tag "ระบบบริหารจัดการข้อมูล"

thumbnail

Your Digital life Podcast EP.9 ! เรื่องราวของ "TPMAP" แพลตฟอร์ม Big Data ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า

Your Digital Life Podcast EP9 ตามไปดูการบูรณาการข้อมูลจากหลากมิติใน TPMAP เพื่อตอบคำถามที่สำคัญ 3 ข้อ สู่การแก้ปัญหาพัฒนาคนอย่างตรงจุด
thumbnail

พลังของข้อมูล สู่นโยบายขับเคลื่อนประเทศ กับการอบรมการใช้งาน TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

เนคเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบาย”
thumbnail

ชี้เป้ากลุ่มเกษตรกรเปราะบาง ! พลังการบูรณาการข้อมูลหลากมิติ

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้า “เกษตรกรกลุ่มเปราะบาง” ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับแรก
thumbnail

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย...
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว