MENU
Banner

Tag "เนคเทค"

thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.6 ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)

เปิดห้องทำงานทีมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics
thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.5 ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)

ทัวร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ไปรู้จักกับ "NAVANURAK" เทคโนโลยีรวบรวมคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย
thumbnail

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online Meeting

เปิดประสบการณ์ใหม่ ! เยี่ยมชมเนคเทคแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal พร้อมการบรรยายจากนักวิจัยแบบ Exclusive ในหัวข้อที่คุณเลือกได้ !
thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.4 ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

ทัวร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) ไปรู้จัก "เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว" ในมุมมองด้านอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการเพาะปลูก
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว