MENU
Banner

Tag "เมืองอัจฉริยะ"

thumbnail

[สัมมนา] รับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

สัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ 9 เมษายนนี้
thumbnail

มาแล้ว! Your Digital Life Podcast EP.2 | Traffy City Platform แพลตฟอร์มแก้ปัญหาเมืองสุดสมาร์ท

Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast จากเนคเทค-สวทช. ตอนที่ 2 มากับเรื่องราวของ Traffy City Platform แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาเมืองสุดสมาร์ท
thumbnail

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" กุญแจของการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการเมืองอย่างไร ในการยกระดับให้เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวอุ่นใจทุกครั้งที่มาเยือน
thumbnail

ถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เรื่องราวของการพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City ที่น้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติ โดยบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุม
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว