MENU
Banner

Tag "Big Data"

thumbnail

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย...
thumbnail

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ ตกลงร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
thumbnail

เนคเทค และ NIA (สาธารณรัฐเกาหลี) ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

เนคเทค - สวทช. ผนึกความร่วมมือกับ National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ
thumbnail

"ทีมวิจัย TPMAP" เนคเทคให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ของเนคเทค จัด Workshop ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน จากสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว