MENU
Banner

Tag "Data Analytics"

thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.6 ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)

เปิดห้องทำงานทีมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics
thumbnail

"eMENSCR" เปิดเผยและบูรณาการ สร้างพลังของข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายครบวงจร

เนคเทคจัดอบรมการใช้งาน eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติเพื่อวิเคราะห์เชิงนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทร่วมกัน
thumbnail

เนคเทค จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA

เนคเทค จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
thumbnail

Big Data เพื่อการขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล

Digital Transformation เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการแบบดั้งเดิมให้ไปสู่ความเป็นดิจิทัล หากยังไม่ปรับตัว อาจจะไปไม่รอด สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดการ Transform ก็คือ การสร้างนวัตกรรม
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว