MENU
Banner

Tag "Smart City"

thumbnail

เนคเทค สวทช. จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

เนคเทค สวทช. จัดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
thumbnail

[สัมมนา] รับฟังข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ "ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ"

28 มิ.ย. 64 ขอเชิญท่านร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
thumbnail

เส้นทางขับเคลื่อน Smart City ! เดินหน้าจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

เส้นทางขับเคลื่อน Smart City ! เดินหน้าจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
thumbnail

[Hall of Fame] Traffy City Platform คว้ารางวัลจากเวที 7 Innovation Awards 2020

Traffy City Platform คว้ารางวัล Creator Awards ประจำปี 2020 ด้านสังคม จากเวที 7 Innovation Awards 2020
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว