MENU
Banner

Tag "TPMAP"

thumbnail

เนคเทคบุกขอนแก่น! จัดอบรมการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’

เนคเทค-สวทช. จัดอบรมวิธีการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’ ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น
thumbnail

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย...
thumbnail

เนคเทคร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

สวทช.และเนคเทค ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
thumbnail

"ทีมวิจัย TPMAP" เนคเทคให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ของเนคเทค จัด Workshop ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ให้กับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน จากสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา