MENU
Banner

Tag "TPMAP"

thumbnail

ชี้เป้ากลุ่มเกษตรกรเปราะบาง ! พลังการบูรณาการข้อมูลหลากมิติ

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้า “เกษตรกรกลุ่มเปราะบาง” ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับแรก
thumbnail

เนคเทคบุกขอนแก่น! จัดอบรมการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’

เนคเทค-สวทช. จัดอบรมวิธีการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’ ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น
thumbnail

“Big Data” ชี้เป้าคนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ส่วนจะหลุดพ้นความจนได้หรือไม่ ? ต้องอาศัยฝีมือ “ผู้บริหาร”

ความยากจน เป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ด้วยนิยามของความเรื้อรังการขจัดความยากจนนั้นไม่ง่าย...
thumbnail

เนคเทคร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

สวทช.และเนคเทค ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว