MENU
Banner

Tag "Traffy Waste"

thumbnail

[Hall of Fame] Traffy Waste คว้ารางวัล Merits Award เวที APICTA Awards 2019

[Hall of Fame] Traffy Waste คว้ารางวัล Merits Award เวที APICTA Awards 2019
thumbnail

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

ผลงาน Thai School Lunch และ Traffy Waste คว้า 2 รางวัล จาก TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA
thumbnail

ทางลัดพัฒนาสมาร์ทซิตี้! "Traffy Fondue" แอปฯแจ้งซ่อมเพื่อประชาชน

เปิดทางลัดพัฒนาสมาร์ทซิตี้ จัดการปัญหาแจ้งซ่อมง่ายๆด้วย Traffy Fondue แอปฯ เพื่อประชาชน
thumbnail

สุภาพบุรุษ “Gentleman” เมล็ดพันธุ์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

เรื่องราวเรื่องหลังกล้องของทีม Gentleman ผู้ชนะเลิศจากเวทีประชันไอเดียผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ปั้นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของเนคเทคร่วมกับ มจธ.
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว