MENU
Banner

Tag "IoT"

thumbnail

"Aqua-IoT" นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำ

เนคเทคยกระดับผู้ประกอบการสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยี Aqua-IoT ขยายผลใช้งานจริงในพื้นที่ภาคตะวันออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
thumbnail

Smart Factory IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ตอบโจทย์ Industry 4.0

โครงการ Smart Factory IoT Challenge 2020 เวทีที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจับมือนักพัฒนานำ IoT มายกระดับกระบวนการภายในโรงงาน เตรียมความพร้อมสู่การก้าวเป็นโรงงานอัจฉริยะ
thumbnail

THINK LIKE ATTACKERS เส้นทางสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ IoT

เมื่อการเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ง่าย ส่งผลให้ IoT กลายเป็นสนามประลองฝีมืออิสระขนาดใหญ่ที่ไร้ข้อจำกัดของเหล่า HACKER และสามารถใช้ IoT เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้
thumbnail

แพลตฟอร์ม IoT เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

แพลตฟอร์ม IoT เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว