MENU
Banner

Tag "เนคเทค "

thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายนพกร ถนอมเสียง (NSC 2015)

ความฝันอาจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้า...แต่สำหรับ ‘แมค’ นพกร ถนอมเสียง ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์หนุ่มผู้มุ่งมั่น เขาบอกกับเราว่า สิ่งที่สำคัญกว่าความฝัน ก็คือ "ความเชื่อ" ว่าเราจะสามารถทำตามความฝันได้
thumbnail

โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” นำข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและ ส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ในพื้นที่ห่างไกล
thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

คณะสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย (Nursing Home) จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิจัยสวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับรองรับการบริการผู้สูงอายุไทย
thumbnail

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560