MENU
Banner

Tag "NECTEC"

thumbnail

เนคเทคบุกขอนแก่น! จัดอบรมการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’

เนคเทค-สวทช. จัดอบรมวิธีการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’ ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น
thumbnail

เนคเทคจัด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) และหน่วยงานพันธมิตรจัด “โครงการประกวด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” 16-17 ม.ค. ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
thumbnail

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ ตกลงร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
thumbnail

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง ขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม