“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เนคเทค สวทช.จับมือ พม. สสส. พลิกโฉมเมืองน่าอยู่ด้วยแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

Facebook
Twitter
13 ธันวาคม 2564 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารของกรมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  รับมอบ “แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”  โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวถึงความร่วมมือและวัตถุประสงค์การจัดทำแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมส่งมอบแพลตฟอร์มฯ ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างเนคเทค สวทช. กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เกิดเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก “Traffy Fondue” นวัตกรรมที่บริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เปลี่ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัย เนคเทค สวทช.

ในการนี้ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส บรรยายและสาธิตการใช้แพลตฟอร์ม “การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” โดยระบบได้ออกแบบมาให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าของพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สามารถร่วมกันเพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ตนเองพบเจอ หรือเป็นเจ้าของ ผ่าน LINE OA @jaideecity โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ระบบสามารถพูดคุยเพื่อรับข้อมูลสิ่งอำนวยสะดวกได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนำไปใช้ประโยชน์ ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่าย ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปยังสถานที่หรือหน่วยงานของท่านได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถคลิกดูพิกัดของสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่ http://ud.traffy.in.th 

การขึ้นทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการและผู้สูงอายุจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือเพื่อนร่วมทาง ให้สามารถไปถึงจุดหมายได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสภาพร่างกาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้ให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลไปปรับปรุงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ”
เพื่อเปลี่ยนแปลง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมดี เมืองน่าอยู่
ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตให้กลายเป็น Smart City เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย