ผลการค้นหา

Tag: Traffy Fondue

สปสช. ผนึกความร่วมมือ สวทช. รุกพัฒนา “นวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง”

สปสช. ผนึกความร่วมมือ สวทช. รุกศึกษา วิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Traffy Fondue โชว์ศักยภาพงานวิจัยไทยสู่การพัฒนาประเทศ ในงาน BTFP showcase by NBTC

งาน BTFP showcase by NBTC จัดโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

Traffy Fondue เข้าร่วมเวทีสัมมนา “Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8

โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

กฟผ. เยี่ยมชมเนคเทคและร่วมหารือนำ Traffy Fondue ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Organization

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หารือนำ Traffy Fondue มาใช้ในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

พม. ร่วมกับ เนคเทค สวทช. มอบรางวัล Line Chatbot “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย พร้อมต่อยอดให้คนพิการใช้ชีวิตอิสระใช้ประโยชน์ได้จริง

Traffy Fondue ถูกนำมาต่อยอดเผยแพร่ในรูปแบบแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

“Traffy Fondue” รับรางวัลผลงานวิจัย Impact สูง ปี 2565 ในมหกรรม TRIUP Fair 2022

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในสาขา Appropriate Technology