MENU
Banner

เนคเทคจัด จัดอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในกรุงเทพฯ

AI for Thai

วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม“การใช้ AI for Thai Platform” แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย พร้อมใช้งาน ง่ายต่อการใช้งาน ครอบคลุมทั้ง ภาษา รูปภาพ และการสนทนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในบริบทของความเป็นไทย สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและนำนวัตกรรมด้าน AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างเครือข่ายนักสร้างและนักพัฒนาโปรแกรมมด้าน AI ต่อไป โดยมีดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) กล่าวแนะนำโครงการอบรม “การใช้ AI for Thai Platform" ในครั้งนี้

เนื้อหาการอบรม

  • อบรมการใช้ AI Service Platform: Language
  • อบรมการใช้ AI Service Platform: Vision
  • อบรมการใช้ APIs ใน AI Service Platform: Conversation
AI for Thai
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai
มาร่วมแสดงความสามารถ ในเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแพลตฟอร์ม AiForThai ในแบบของคุณ
กับ กิจกรรม AI for ALL Thais, Hackathon 2020 "Driving Thailand into AI Nation"
6 - 8 มีนาคม 2563 ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดูรายละเอียด : https://aiforthai.in.th/hackathon2020/
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว