ประกาศผล โรงงานที่ได้รับการคัดเลือก ร่วมโครงการ IDA พลังงาน

Facebook
Twitter
IDA พลังงาน
ประกาศผล โรงงานที่ได้รับการคัดเลือก ร่วมโครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) IDA พลังงาน

ขอเชิญ บริษัท/โรงงาน ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ และโรงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานสำรอง ร่วม kick off และรับฟัง ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน พร้อมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วม เป็นโรงงานนำร่อง ใน โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) – IDA พลังงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 -15.30 ขอให้ท่าน ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินงานต่อไป

ชื่อบริษัท/ชื่อโรงงาน
 1. บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
 2. บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
 3. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท์ จำกัด
 4. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ไทยเฟิง จำกัด
 6. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 7. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
 8. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด
 9. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
 10. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 11. บริษัท ไดซินจำกัด
 12. บริษัท ไทยก้าวไกล กรุ๊ป จำกัด (TGG)
 13. บริษัท เค.เอ็มแพ็กเกจจิ้ง จำกัด
 14. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
 15. บริษัท แกรนด์ฟูด โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตอบรับการเข้าร่วมประชุม

Cinque Terre
คลิกเพื่อตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดวาระการประชุมและเอกสารการเข้าร่วมโครงการ

Cinque Terre
 วาระการประชุมและเอกสารการเข้าร่วมโครงการ

บทความที่เกี่ยวข้อง