ห้ามพลาด ! Your Digital Life Podcast EP.4 | IDA Platform กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวิกฤต COVID-19

Facebook
Twitter
ydl-podcast04
ตอนล่าสุด ! Your Digital Life Podcast EP.4 | IDA Platform กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวิกฤต COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก แต่กลับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ทุก ๆ บริบทของสังคมก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเร็วที่สุดเพื่อข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้

…แต่จะทำอย่างไรจึงจะสามารถประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เนคเทคชวนติดตามเรื่องราวของ “แพลตฟอร์ม IDA” หรือแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics (IDA) Platform) เพื่อตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ จากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อทราบสถานภาพของเครื่องจักรสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์ม IDA จะช่วยอุตสาหกรรมไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID 19 ได้อย่างไร ? อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยไปถึงขั้นไหน ?

เนคเทคชวน ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ (SCD) EECi -สวทช. และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) เนคเทค – สวทช. ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัพเกรดวงการอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 ทาง Your Digital Life! ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast ที่จะนำทุกท่านท่องโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน . . .

ติดตาม Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ

Cinque Terre
Soundcloud
Cinque Terre
Apple Podcasts
Cinque Terre
Google Podcast
Cinque Terre
Podbean
Cinque Terre
Spotify

วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2563 22:37