นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน

Facebook
Twitter

ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ประเภท Mid-Career Scientist (อายุต่ำกว่าหรือ เท่ากับ 45 ปี) ภายใต้ธีม Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety จากเวทีการแข่งขัน Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 ซึ่งจัดโดย The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Committee on Science, Technology, and Innovation (COSTI), the U.S. government through the U.S. Agency for International Development (USAID), and Underwriters Laboratories


Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022
มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 56 คน จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผู้เข้ารอบจำนวน 13 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • Mid-Career Scientist
  • Senior Scientist

โดยธีมการแข่งขันในปีนี้เป็นเรื่อง Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety เพื่อสร้างการรับรู้ความโดดเด่นของผลงานนักวิทยาศาสตร์หญิงในภูมิภาคอาเซียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรกว่า 662 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก