โปรดทราบ! บอร์ด KidBright รุ่นเก่าแลกเปลี่ยนเป็นบอร์ดรุ่นใหม่

Facebook
Twitter

ส่งข่าวสำหรับผู้ปกครอง หรือเยาวชนที่ซื้อบอร์ด KidBright รุ่น 1 พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถนำบอร์ดรุ่นเก่ามาแลกเปลี่ยนกับบอร์ดรุ่นใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. บอร์ดที่จะนำมาแลกเปลี่ยนบอร์ดใหม่ได้ต้องเป็นบอร์ด KidBright รุ่น 1 ที่ท่านซื้อจาก เนคเทค-สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ขอให้ท่านเขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ หรือ การเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก KidBright” ส่งมาที่ email: jantakorn.jan@ncr.nectec.or.th พร้อมระบุ ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ที่จะรับบอร์ดรุ่นใหม่ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับ
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนบอร์ด

วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562

บอร์ด KidBright