“KidBright” สื่อสอน Coding สัญชาติไทย เพื่อเด็กไทย Code ง่าย คิดสนุก สร้างทักษะศตวรรษ21

Facebook
Twitter
Cover

บทความ | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์

เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนรับรู้ได้ เราพูดถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล หรือทักษะแห่งศตวรรษ 21 ในขณะที่ปัจจุบันเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ของศตวรรษที่ 21 ระยะเวลากว่า 80 ปีในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจะเตรียมพร้อมเยาวชนให้ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดได้อย่างไร

ประเทศไทยเห็นโอกาสปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนพื้นฐานการศึกษาเป็นแบบ STEM (S: Science, T: Technology, E: Engineering และ M: Mathematics) ให้เด็ก ๆ บูรณาการความรู้จากหลากหลายวิชานำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมไปถึงการเริ่มต้นให้เด็ก ๆ Coding ฝึกกระบวนการคิดครบวงจรผ่านวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเนคเทคนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการใช้เครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อเด็กไทยศตวรรษที่ 21 พัฒนาสื่อการสอน Coding ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว “KidBright”

ทำความรู้จัก KidBright

KidBright คือ บอร์ดสมองกลฝังตัว (Embedded Board) เสมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็ก ๆ ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เราต้องการได้

KidBright ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย และประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อการบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นจอ LED ลำโพง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและแสง รวมไปถึงช่องเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอกถึง 4 ช่อง (IN1 – IN4) สามารถเลือกเชื่อมต่อเซนเซอร์ได้ตรงตามการใช้งาน เช่น เซนเซอร์วัดค่าความชื้น เซนเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือน เซนเซอร์วัดค่าความหนาแน่นของฝุ่น โดยค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เหล่านี้จะถูกแปลงเป็นค่าดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์อ่านออกและส่งต่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คุณสมบัติในการส่งกระแสไฟฟ้า 5 โวลต์ให้ช่อง USB เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ พร้อมรองรับการส่งสัญญาณดิจิทัลทางช่อง Output เพื่อสั่งบอร์ดอื่นให้ทำงานต่อได้อีกด้วย

Quotation

3 คำตอบของคำถาม “ทำไมต้อง Coding ด้วย KidBright?”

1) เรียนรู้ง่าย
คงจะไม่ดีนักถ้าเด็ก ๆ จะต้องเริ่มต้นการเรียน Coding ด้วยการกลับไปเป็น ‘นักท่องจำ’ การจำจดภาษาคอมพิวเตอร์ที่ดูแม้ดูซับซ้อนยุ่งยากแต่มีรูปแบบตายตัวเป็นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ ที่ทำให้เด็ก ๆ จำเป็นต้องโฟกัสกับการท่องจำมากกว่าฝึกกระบวนการคิด เพราะถ้าจำแม่น . . . โปรแกรมก็ทำงานได้ตามต้องการ แต่ถ้าจำพลาด . . .
KidBright จะเปลี่ยนภาพจำที่ดูยุ่งยากซับซ้อนให้เด็กไทย Coding ง่าย สนุกสนาน และท้าทายด้วยการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก (Block Base Programing) โดยเด็ก ๆ จะสามารถสร้างชุดคำสั่งได้เพียงลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อกันผ่านโปรแกรม KidBright IDE อย่างไรก็ตามการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก (Block Base Programing) ก็มีโอกาสผิดพลาดได้เช่นกัน แต่การแก้ไขปัญหานั้นเด็ก ๆ ต้องใช้กระบวนการคิดไม่ใช่การท่องจำ
ตัวอย่างการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก (Block Base Programing) หรือ Blocky ด้วยโปรแกรม KidBright IDE (KidBright Integrated Development Environment) โดยใช้วิธีลากและวาง (Drag and Drop) อยากให้ส่วนไหนของบอร์ดทำงานก็ลากบล็อกส่วนนั้นมา โดยบล็อกแต่ละตัวจะเป็นตัวแทนคำสั่งที่แตกต่างกันออกไป และกำหนดเงื่อนไขการทำงาน
Code-KidBright IDE
Code-KidBright IDE
จากภาพเป็นการเขียน Code เบื้องต้นสำหรับ “โคมไฟอัตโนมัติ” โดยจะเห็นการใช้บล็อกเซนเซอร์หัววัดระดับแสง รวมถึงการกำหนดค่าให้ USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับโคมไฟเปิดหรือปิดได้ ผ่านบล็อกต่าง ๆ ใน KidBright IDE จากนั้นแค่เอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด โดยโปรแกรม KidBright IDE จะแปลงบล็อกที่เราเชื่อมต่อไว้เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจส่งเข้าไปในบอร์ดเพื่อให้โคมไฟทำงานตามที่เราต้องการ
เพิ่มเติม ! การเขียน code เบื้องต้น “โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ”
2) บูรณาการง่าย ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ Learn and Play
การคิดเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง การ Coding กับ KidBright สามารถบูรณาการไปกับการเรียนรู้กับทุกสาขาวิชา ยกตัวอย่าง “นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ” ผลงานการใช้บอร์ด KidBright จาก โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา
เด็ก ๆ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการใช้ทักษะการสังเกต ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว คือ การตากปลาของชาวบ้าน จนพบปัญหา ดังนี้
  • ความเสียเวลาในการขนย้ายปลาตากแดดในตอนเช้า และเก็บเข้าร่มในตอนเย็น
  • ไม่สามารถคุมแสงแดดได้
  • ไม่ถูกสุขอนามัยจากแมลงและฝุ่นละออง
นำไปสู่การสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาที่พบด้วยการใช้บอร์ด KidBright ด้วยการบูรณาการความรู้จากสหวิทยาการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ตัวจับน้ำฝน เซนเซอร์วัดแสง เซนเซอร์แม่เหล็ก โดยแสดงเป็น รูปภาพ ข้อความ เสียงเตือน เมื่อระดับอุณหภูมิต่ำและฝนตก ทำให้แผงตากปลาเลื่อนเข้ามายังที่ร่ม และแผงตากปลาเลื่อนออกเมื่ออุณหภูมิสูงและฝนไม่ตก รวมถึงการออกแบบระบบรอก ล้อ และเพลา สอดคล้องกับแนวการศึกษาแบบ STEM (S: Science, T: Technology, E: Engineering และ M: Mathematics) อีกทั้งเกิดความสนุกสนาน ท้าทายจากการได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อทำให้ผลงานของเราสำเร็จตามตั้งใจ
ชมผลงาน “นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะจากบอร์ด KidBright”
3) ส่งเสริมกระบวนการคิดครบวงจร
เมื่อ Coding เป็นผลผลิตของความคิด ดังนั้นเด็ก ๆ จึงต้องฝึกคิด ก่อน Code การเรียน Coding จะทำให้เด็ก ๆ มีกระบวนการคิดอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหา ดังนี้
• ความคิดเชิงสร้างสรรค์
เริ่มต้นเด็ก ๆ ต้องคิดหรือกำหนดเป้าหมายว่าต้องการให้โปรแกรมนั้นทำอะไร เพื่ออะไร และทำงานอย่างไร หรือการสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาของโปรแกรม ไปจนถึงการนำผลงานของตนไปประยุกต์ใช้
• ความคิดเชิงระบบ
เมื่อรู้แล้วว่าเป้าหมายของโปรแกรมคืออะไร เด็ก ๆ จึงต้องคิดต่อว่าการทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างใจคิดนั้น ควรมีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไร ขั้นตอนใดควรมาก่อนมาหลัง
• ความคิดเชิงวิเคราะห์
การทดสอบผลงานเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ รอคอย สิ่งที่พวกเขาคิด วางแผน วางลำดับขั้นไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้โปรแกรมไม่ทำงานดังใจหวัง ปัญหานั้นจะเป็นความท้าทายที่ทำให้เด็ก ๆ ต้องคิดวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด และสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหา และคิดเรียบเรียงลำดับขั้นตอนของโปรแกรมใหม่นั่นเอง
KidBright-STEM
ข้อมูลอ้างอิง
เนคเทค – สวทช. (2558). สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright.
สืบค้นจาก https://www.kid-bright.org/files/Kb_Trainer%20Guide.pdf

ผู้ปกครองยุคใหม่ห้ามพลาด!

เมื่อทักษะการคิดเชิงคำนวณและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ขยับเข้าสู่ชีวิตจริงและเป็นทักษะจำเป็นของเด็กๆ ในศตวรรษที่ 21 จึงขอเชิญผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจในการเตรียมเข้าสู่ระบบความคิดของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ในงานมหกรรมรวมพลคน KidBright ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowered Coding with AI

มาพบกับพบกับเหล่าเมกเกอร์ที่จะมาให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจด้วยผลงานต่อยอดจากบอร์ด KidBright หลากหลายไอเดีย มีกิจกรรมร่วมสนุก คิด ทดลอง เสริมสร้างจินตนาการให้ลูกๆของคุณ

ก้าวต่อไปของ “KidBright” หนึ่งทางเลือกของการสร้าง “ทักษะศตวรรษที่ 21” จะเป็นอย่างไร ?

🗓 พบกัน : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
📍 พิกัด : สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
ฟรี! ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/DALvVvUP5NrKLj5U6
( ผู้ปกครอง 100 ท่านแรกมีสิทธิรับของที่ระลึก

วันที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2562 14:21