MENU
Banner

เนคเทคบุกภาคใต้จัดสัมมนา "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT”

CPS meet the makers

เนคเทคจัดสัมมนา "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” ครั้งที่ 3 พบนักพัฒนา Maker และผู้ประกอบการภาคใต้

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมการขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม

งานสัมมนา "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องไบรท์ตัน ชั้น 1 เฟส 3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักพัฒนา Maker และผู้ประกอบการภาคใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี Internet of Things ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดในอนาคต ภายในงานได้มีกิจกรรม การนำเสนอ ทิศทาง แนวโน้ม แนวทางการรับทุน ทิศทางอนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ กรณีศึกษาตัวอย่าง แนวคิดการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนกรณีศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนโรงงานไปสู่ Smart Factory ด้วยต้นทุนต่ำ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

วิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ประกอบด้วย

1. ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บรรยายเรื่อง "แนวโน้มทิศทางเทคโนโลยี IoT และจับกระแสการใช้งานจริงในประเทศ"

CPS meet the makers

2. นางสาวพรรณฑิภา ศรีคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายเรื่อง "บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

CPS Meet the makers

3. นายเสกสรรค์ ชวลิตวรกุล ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด แนคส์ เน็ตเวิร์ค บรรยายเรื่อง "อนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ เพื่อก้าวไปสู่ Smart Factory ใน การนำ Solar mobile เพื่อผลิตน้ำและไฟฟ้าในเขตพื้นที่สีแดง"

CPS meet the makers

4. นายนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บรรยาย "กรณีศึกษาและแนวคิดการใช้เทคโนโลยี IoT ในธุรกิจการเกษตร"

CPS meet the makers

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยาย "กรณีศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนโรงงานไปสู่ Smart Factory ด้วยต้นทุนต่ำ"

CPS meet the makers

ทีมงานมอบของที่ระลึกสำหรับวิทยากรทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี Internet of Things การนำไปใช้ประโยชน์ ให้กับ นักพัฒนา Maker และผู้ประกอบการภาคใต้

Meet the makers

บรรยากาศภายในห้องสัมมนาโดยให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแนะนำตัวเอง จากนักพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำภาคใต้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้

Meet the Makers
Meet the Makers
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว