MENU
Banner

สวทช. เปิดรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กว่า 1,900 อัตรา

Cinque Terre
คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สวทช. จึงเปิดรับสมัครการจ้างงานประชาชน ระยะ 2 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวนมากกว่า 1,900 อัตรา ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน” เพื่อเป็นการสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ง สวทช. ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/mhesi-covid19/

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว