เนคเทคร่วมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมเปิดตัว Application MoomMae (มุมแม่)

Facebook
Twitter
moommae_press

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการและเฉลิมฉลองนมแม่โลก 2559 พร้อมเปิดตัว Application MoomMae (มุมแม่) แอปพลิเคชั่นใหม่ที่สนับสนุนการให้นมแม่ สำหรับครอบครัวยุคใหม่ เข้าถึงง่าย สะดวก ปลอดภัย พร้อมเก็บบันทึกประวัติการให้นมได้อีกด้วย เริ่มต้นสู่การมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดีของลูกน้อย

ในปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กไทยอยู่ที่ปีละประมาณ 700,000 กว่าคน เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนที่อัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ 800,000 คน จะพบว่าอัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดมาแล้วของประเทศ หากนับตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นทารก สิ่งแรกที่เราจะช่วยพัฒนาทรัพยากรของประเทศได้ก็คือการสนับสนุนให้เด็กได้กินนมแม่ เพราะนมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก มีสารอาหารที่เด็กต้องการอย่างครบถ้วน ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้แก่เด็กได้ สะอาดและปลอดภัย ประหยัด ไม่ต้องซื้อหา และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก ความอบอุ่นที่ลูกได้รับจากกระบวนการให้นมแม่

ตามแนวทางปฏิบัติที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำไว้ เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น แต่สำหรับประเทศไทย อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ มีไม่ถึง 20% ที่ทำได้ตามข้อแนะนำนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับแม่ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างกับในอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจและทางเลือกในสังคม ส่งผลให้ผู้หญิงในวัยทำงานที่มีบุตรแล้วจำนวนมากยังอยู่ในตลาดแรงงาน เป็น “แม่ทำงาน” ที่ต้องทำทั้ง 2 หน้าที่ให้ดีไปด้วยพร้อมๆ กัน แม่ในปัจจุบันจึงต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมในการช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติไปพร้อมๆ กัน

moommae_press

เนคเทคได้เห็นถึงปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทย และเล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงร่วมเป็นภาคีในการสนับสนุนการให้นมแม่ จึงดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมการให้นมแม่ในประเทศไทยขึ้น ในลักษณะโมบายแอพพลิเคชั่นให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี ในแอพพลิเคชั่นจะสามารถบันทึกประวัติการให้นมแม่เก็บเป็นสถิติไว้ได้ และสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่ในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกจำกัดไลฟ์สไตล์ให้เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป ก็สามารถมีตัวช่วยเป็นแอพพลิเคชั่นตัวนี้ ในการหาห้องให้นมเวลาออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัว สามารถทั้งใช้ข้อมูลและแชร์ข้อมูลได้ ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้วสำหรับผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ Android

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยทั้งความพยายามและการเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวจากคุณแม่ และอาศัยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและสังคมรอบตัวด้วย การให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจหรือให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยได้ เพื่อให้เด็กไทยที่เกิดมาได้กินนมแม่ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับลูก สร้างความผูกพันกันภายในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อคุณภาพประชากรของไทย และยังเป็นรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไปในอนาคตตามหลักสิทธิมนุษยชน เป็นนิมิตหมายอันดีที่เนคเทคได้ร่วมมือกับหลายองค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น.