ผลการค้นหา

Tag: moommae_press

เนคเทคร่วมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมเปิดตัว Application MoomMae (มุมแม่)

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการและเฉลิมฉลองนมแม่โลก 2559 พร้อมเปิดตัว Application MoomMae (มุมแม่) แอปพลิเคชั่นใหม่ที่สนับสนุนการให้นมแม่ สำหรับครอบครัวยุคใหม่ เข้าถึงง่าย สะดวก ปลอดภัย พร้อมเก็บบันทึกประวัติการให้นมได้อีกด้วย เริ่มต้นสู่การมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดีของลูกน้อย ในปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กไทยอยู่ที่ปีละประมาณ 700,000 กว่าคน เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนที่อัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ 800,000 คน จะพบว่าอัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดมาแล้วของประเทศ หากนับตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นทารก สิ่งแรกที่เราจะช่วยพัฒนาทรัพยากรของประเทศได้ก็คือการสนับสนุนให้เด็กได้กินนมแม่ เพราะนมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก มีสารอาหารที่เด็กต้องการอย่างครบถ้วน ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้แก่เด็กได้ สะอาดและปลอดภัย ประหยัด ไม่ต้องซื้อหา และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก ความอบอุ่นที่ลูกได้รับจากกระบวนการให้นมแม่ ตามแนวทางปฏิบัติที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำไว้ เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น แต่สำหรับประเทศไทย