เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครปฐม

Facebook
Twitter
เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานทางด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารของ สวทช. และผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทค เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 ณ ห้อง CO110 เธียเตอร์ อาคาร สก. โดยมี ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC) สวทช. ให้การต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และคุณวัชชิรา บูรณสิงห์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) เนคเทค ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงาน NAVANURAK (นวนุรักษ์) นอกจากนี้คณะได้เยี่ยมชมศูนย์ฯหนังสือ สวทช. ได้เห็นบรรยากาศการทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาสนใจมาร่วมฝึกงาน