MENU
Banner

"สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี" จากเวที NSC 2018 กำลังจะไปเวทีอินเตอร์ APICTA 2018

สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี

ผลงาน “โครงการสวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี” โดยฝีมือน้องๆ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมวด 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน เวทีแข่งขัน NSC 2018 กำลังจะไปแข่งขันต่อที่เวที APICTA 2018 วันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี (Wonder Bonding Land) เป็นสื่อการสอนที่เป็นการผสมผสาน Game Play + Virtual Reality + 3D Animation ได้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ขึ้นมา โดยมีเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนเข้าไปเป็นตัวละครในสื่อรูปแบบเกมที่ชื่อว่าจัมโบ้ ที่ได้เข้าไปในสวนสนุก แล้วได้รับการขอร้องหรือเควส ให้ช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องเล่นบางเครื่องเริ่มหยุดทางาน เนื่องจากอุปกรณ์ได้รับสารเคมีบางชนิดทาให้โมเลกุลถูกเปลี่ยนแปลง ภารกิจคือต้องทาการแก้ไขหรือสร้างใหม่ เพื่อช่วยให้เครื่องเล่นกลับมาทางาน ให้เด็กๆได้เล่นสนุกกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในสวนสนุกนี้ได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เสมือนเป็นโลกใบใหม่ของเด็กๆ ที่ประกอบด้วย

- บทเรียนความรู้
บทเรียนความรู้จะแฝงอยู่ในระหว่างทางเดินตลอดทางในสวนสนุก ที่สามารถใช้มือผู้เล่นชี้แล้วจะสามารถมองเห็นโครงสร้าง คำอธิบายแต่ละวัตถุระหว่างทาง, ตารางธาตุ ที่พกติดตัวสามารถเปิดขึ้นมาดูได้ตลอดเวลา หรือบ้านวิทยาศาสตร์ ( Science House ) เพื่อเข้าไปศึกษาความรู้ ด้วยระบบ interactive
- การปฏิบัติการจำลองการทดลอง
อ้างอิงจากในหนังสือเรียนกระทรวงศึกษาธิการตามขั้นตอนการทดลองจริง ในกระโจมของสวนสนุก โดยผู้เรียนได้เริ่มตั้งแต่การตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน เตรียมอุปกรณ์ การทดลอง ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง ที่สามารถทดลองได้เสมือนการทดลองจริง ด้วยการหยิบจับอุปกรณ์มาทดลอง การบันทึกผล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่ยั่งยืน
- การทดสอบ
แฝงอยู่ในภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในสวนสนุกที่กาลังเกิดปัญหา แล้วเมื่อเข้าไปเรียนรู้และแก้ภารกิจสาเร็จจะได้ไอเทมธาตุ (ในรูป candy) ยิ่งแก้ปัญหาได้มาก ก็จะได้ไอเทมธาตุมาก ก็จะสามารถมีโอกาสไปแก้ไขเครื่องเล่นที่มีปัญหาได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความสนุก ท้าท้าย อยากรู้อยากลอง แล้วอยากทำบ่อยๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเกิดความรู้ความจำมาได้อย่างรวดเร็ว
- สารานุกรมพันธะเคมี
สารานุกรมพันธะเคมีจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธาตุหรือ Chemical Museum ในสวนสนุก ที่มีการรวบรวมพันธะเคมีของทุกธาตุ (118 ธาตุ) เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสำคัญกับพันธะเคมีแบบต่างๆ ที่หาดูได้ยาก โดยพัฒนาจากโปรแกรม Unity 3D ภาษา C# , Maya ในการขึ้น Model และ Photoshop ในการใส่ UV Texture การนาเสนอด้วยภาพ 3D ในมุมมอง 360 องศา การเรียนแนวลักษณะการเล่นของ Game เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกถูกดึงดูด สนใจในการกลับเข้ามาเรียนรู้เรื่อยๆ ทำให้เข้าใจการเกิดพันธะในแบบต่างๆ ที่ชัดเจน ช่วยจดจำชื่อ คุณสมบัติของธาตุได้รวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างผลงาน

สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี
สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี
สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี
สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี

ดาวน์โหลดโปรแกรม

***กรุณาล็อกอินอีเมลของท่าน และกดขอรับสิทธิ์ก่อนดาวน์โหลด
NSC 2018 APICTA 2018

วันที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2561 10:48