เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online Meeting

Facebook
Twitter
เยี่ยมชมออนไลน์

 

เปิดประสบการณ์ใหม่ ! เยี่ยมชมเนคเทคแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เนคเทค พลิกโฉมการเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิจัยสู่รูปแบบออนไลน์ พร้อมการบรรยายจากนักวิจัยแบบ Exclusive ในหัวข้อที่คุณเลือกได้ !

แม้เราจะหยุดเดินทาง แต่เราไม่หยุดการเรียนรู้และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยสถานการณ์ Covid-19 การจัดการเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ปรับเป็นรูปแบบ Online Meeting แทนการเดินทางมาเยี่ยมชมที่ศูนย์ฯ พร้อมการต้อนรับด้วยการบรรยายนำเสนอความรู้/งานวิจัย จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ฟังบรรยายความรู้ทางวิชาการ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่อาชีพนักวิจัย (เวลาการบรรยายไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
2. กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน
ฟังบรรยายความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และแสวงหาความร่วมมือกับเนคเทคในด้านต่างๆ

วันและเวลาการต้อนรับ

ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

การติดต่อเพื่อเยี่ยมชม

ผู้ประสานงาน
คุณปวีณา ครุฑธาพันธ์ และ คุณสายพิณ ธนะศิริวัฒนา (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
โทร 061 868 2965 และ 081 899 1380
email: pbrs@nectec.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง