เนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอ “Open Source SOC Service” ในการประชุม APAN ครั้งที่ 57

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอ “Open Source SOC Service: Strengthening Cybersecurity for Smart Manufacturing in Thailand” ในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57

30 มกราคม 2566 ดร.ชาลี วรกรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค สวทช. นำเสนอโครงการ “Open Source SOC Service: Strengthening Cybersecurity for Smart Manufacturing in Thailand” ภายใต้การประชุมกลุ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัย (APAN Security WG) การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ APAN ครั้งที่ 57 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ดร.ชาลี กล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย IoT
เนคเทค สวทช. นำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ “Open Source Security Operations Center” (SOC) ได้รับการออกแบบมาเพื่อโรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศ
SOC-as-a-Service ครอบคลุมการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (incident response) การเฝ้าระวังหรือติดตามเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง (continuous monitoring) การวิเคราะห์ช่องโหว่ (vulnerability analysis) และโปรแกรมการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (security awareness program) ความโดดเด่นคือ SOC ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโอเพนซอร์สที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้โรงงานใน EEC และอื่น ๆ สามารถเสริมสร้างการป้องกันทางไซเบอร์ได้

กลุ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัย (APAN Security WG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2003 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางสำหรับโครงสร้างด้านความปลอดภัย สำหรับเครือข่าย APAN และการติดตามการนำไปใช้ ยกระดับความตระหนักและความรู้ด้านความปลอดภัยภายในเครือข่าย APAN และสร้างร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับความตระหนัก ความสามารถ รวมถึงการทำงานร่วมกันด้านความปลอดภัยทั่วโลก