ผลการค้นหา

Tag: APAN 57

eHPC2024 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ในงาน APAN ครั้งที่ 57

eHPC2024 เพื่อนำเสนองานวิจัยที่ได้ประยุกต์ใช้ HPC ช่วยตอบโจทย์การคำนวณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี