MENU
Banner

เนคเทคต้อนรับคณะจากสมาคมแม่บ้านทหารบก

สมาคมแม่บ้านทหารบก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ประสงค์ ล้อมทอง ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะจากสมาคมฯ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จำนวน 8 ท่าน ในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ในผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องมือสำหรับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการของสมาคมฯ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ หรือคู่สมรสที่ทุพพลภาพ โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะนักวิจัยจากเนคเทค และเอ็มเทค ร่วมให้การต้อนรับ

สมาคมแม่บ้านทหารบก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ
สมาคมแม่บ้านทหารบก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ
สมาคมแม่บ้านทหารบก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัยที่นำเสนอแก่คณะเยี่ยมชม ได้แก่

  • งานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ อาทิ
- ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
- บาร์โค้ดสองมิติสำหรับเชื่อมต่อวิดีโอภาษามือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนหูหนวก
- Thai speech assessment (โปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทย)
โดย คุณอลิสา สุวรรณรัตน์ งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
- EPUB หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
โดย ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  • ผลงานวิจัย จากหน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบชีวการแพทย์ อาทิ
- KidDiary แอปพลิเคชันติดตามพัฒนาการลูกน้อย
- KidArn ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์เด็กที่มีปัญหาการอ่าน
โดย ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิต
- ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดย ดร.วินัย ชนปรมัตถ์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก
- ผลงานวิจัยโครงการทำรากฟันเทียม โครงการจัดทำรองเท้าสุขภาพผู้สูงอายุ และกะโหลกศีรษะเทียม
โดย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สมาคมแม่บ้านทหารบก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ
สมาคมแม่บ้านทหารบก,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ

และคณะดังกล่าว ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการอุปกรณ์ “BLIX POP” (บลิกซ์ พ็อพ) ของเล่นเสริมพัฒนาการน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นผลงานที่เนคเทคคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ "วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" หรือ i-CREATe 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์ ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด

สมาคมแม่บ้านทหารบก

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2560 10:03