MENU
Banner

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เนคเทค เปิดตัวแอปพลิเคชัน "Thai Food Terms" พจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

9 สิงหาคม 2561-อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแอปพลิเคชัน Thai Food Terms แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนในระบบ iOS Version 8 ขึ้นไป และ Android

Thai food terms
Thai food terms

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานว่า “ดิฉันขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างและขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android ที่ทำให้ข้อมูลต่างๆ สามารถปรากฏในแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ต ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเราในปัจจุบัน

"ดิฉันหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งจะช่วยสนับสนุน การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ ทั้งนักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ” รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ กล่าว

Thai food terms

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค กล่าวว่า “เนคเทคมีหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมาย ซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ เนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนในรูปแบบของโมไบล์แอปพลิเคชัน โดยจะสามารถนำมาประยุกต์กับข้อมูลด้านศัพท์อาหารไทยซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ถึง 7 ภาษา”

Thai food terms

แอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” รวบรวมศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ มีให้เลือกถึง 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ครอบคลุมเนื้อหามากกว่า 10 หมวด เช่น ชื่ออาหารคาวหวาน วิธีประกอบอาหาร เครื่องปรุงวัตถุดิบ พืชผักสมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัว และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้คือการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้บนมือถือหรือแท็บเล็ต วิธีการค้นหาสามารถทำได้หลายทาง เช่น ค้นจากหมวด คำ และภาพ หรือจะค้นจากดัชนีก็ได้เช่นกัน

แอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” สามารถใช้งานได้ในวงกว้าง เหมาะสำหรับบุคคลในวงการต่างๆ อาทิเช่น นักแปล ล่าม มัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เจ้าของร้านอาหารไทย แม่ค้าพ่อค้า บุคคลในวงการอุตสาหกรรมอาหาร หรือโรงเรียนสอนการประกอบอาหารไทย นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” ได้แล้วที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ ที่ Google Play สำหรับระบบ Android

หรือคลิก
Thai Food Terms พจนานุกรม อาหาร

วันที่เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2561 08:18