MENU
Banner

นายกรัฐมนตรีมั่นใจ ระบบ Thai School Lunch

Thai School Lunch

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมั่นใจ ระบบ Thai School Lunch จะช่วยให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาวะโภชนาการและการดูแลอาหารสำหรับนักเรียนมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เชื่อมั่นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับโรงเรียนในเรื่องอาหารกลางวันจะได้รับการดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้รับหรือ Big Data จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนงบประมาณการใช้จ่ายเงินในการซื้อวัตถุดิบได้อย่างครบวงจร โรงเรียนสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนในการวางแผนเพาะปลูกและผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับโรงเรียน ที่สำคัญนักเรียนจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

Thai School Lunch

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะของท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมซุ้มเพาะเห็ด ผักสวนครัว สวนไฮโดรโปรนิกส์ แปลงปลูกเมลอนและการสาธิตผสมเกสรพืช นอกจากนี้ ยังได้รับฟังสรุปแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School Project นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเมนู เป็นข้าวกล้อง ต้มยำไก่ใส่เลือดไก่กับเห็ดนางฟ้า ไข่เจียว และผลไม้เป็นสับปะรด

Thai School Lunch

ทั้งนี้ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต เนคเทค และคณะนักวิจัยได้นำเสนอภาพรวมการบูรณาการข้อมูลคุณภาพอาหารกลางวันผ่านระบบ Thai School Lunch เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม KidDiary ในการติดตามข้อมูลภาวะโภชาการและพัฒนาการของนักเรียนทั่วประเทศ

Thai School Lunch

Thai School Lunch เป็นระบบที่ร่วมพัฒนาโดยเนคเทคและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยโรงเรียนจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ และยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันเพื่อวางแผนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้อนผลผลิตกลับมาสู่โรงเรียน

Thai School Lunch
Thai School Lunchi
Thai School Lunch พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โภชนาการ สำรับอาหาร นักเรียน อาหารกลางวัน

วันที่เผยแพร่ 5 กรกฏาคม 2561 12:09