“ต่อกล้าอาชีวะ” ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตรโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ทั้ง 15 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

 

 

กิจกรรมต่อไป
1. โครงการฯ ได้กำหนดกิจกรรมต่อไป หลังจากได้ทีมผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานแล้ว คือ กิจกรรม “Workshop 1: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลงาน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตรืประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี (กรณ๊มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2. โครงการฯ กำหนดให้ผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 15 ผลงาน ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop 1 โดยจะแจ้งผ่านช่องทางไลน์กลุ่มที่ได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมร่วม พร้อมทั้ง รายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รบกวนติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
3. ผลงาน/โครงงานใดต้องการสละสิทธิ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อทางอีเมล