ดาวน์โหลดฟรี ! คู่มือการใช้งาน Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

Facebook
Twitter
Traffy Fondue ช่วยเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาประชาชนพบและแจ้งเข้ามาผ่าน LINE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และใช้งาน “ฟรี” ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล อบต. หน่วยงานภาครัฐ อาคารสำนักงาน นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานใด
 
สำหรับหน่วยงานที่สนใจใช้งาน สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้แล้ว วันนี้ ! ที่เว็บไซต์ > https://www.traffy.in.th/